PODZIAŁ TELEFONÓW

Obecnie na polskim rynku telefonii komórkowej można wspomnieć o bardzo szerokim wachlarzu rozlicznych rodzajów urządzeń elektronicznych z kategorii komórki. Modeli telefonów jest co nie miara, z czego większość z nich wyróżnia się wielorakimi designami, systemami operacyjnymi, na których pracuje, rozmaitymi funkcjami i możliwościami. Niemniej jednak warto wspomnieć także o specyficznej selekcji telefonów komórkowych pod względem ich budowy. W tym zakresie wydziela się generalnie trzy charakterystyczne, nadrzędne grupy telefonów. Wśród nich mamy rodzaje jednobryłowe, modele rozsuwane oraz telefony posiadające dodatkowy element w postaci klapki. Jeżeli mowa o telefonie pierwszej z wyżej wymienionych kategorii, to jest modelu jednobryłowym, to względem tych wariantów obowiązuje angielskie określenie candybar, a więc baton. Dlaczego? Ponieważ telefony tego rodzaju zbudowane są z zaledwie jednego elementu. Nie mają klapki, wysuwanej klawiatury itd. Jednym słowem ich znakiem szczególnym okazuje się nic innego jak niewystępowanie ruchomych części. Ponadto mają one wbudowaną klawiaturę i wyświetlacz. Jeżeli mowa o nowoczesnych wariantach telefonów komórkowych tej kategorii, a więc modelach dotykowych, to składają się one z wyświetlacza. Na nim jest pokazywana również klawiatura. Następna grupa komórek to warianty rozsuwane, a więc z angielskiego – slider. W dosłownym tłumaczeniu to nic innego jak suwak. Jest to telefon zbudowany z charakterystycznych dwóch elementów. Są to części, które daje się względem siebie nawzajem odpowiednio przesuwać, a zatem dlatego mówi się iż są to warianty telefonów rozsuwane. Z kolei telefony z klapką to z angielskiego clamshell- muszle. Mają dwa elementy zespolone ze sobą odpowiednio zawiasami. Pozwala to na wykonywanie osiowego ruchu otwierania i zamykania komórki.

Autor: